Reglement

REGLEMENT GENNEPS GEWIEKSTE

1. Algemeen

Genneps Gewiekste is een stadskwis waarbij – in teamverband – een lijst met vragen  en opdrachten respectievelijk ingevuld en uitgevoerd moeten worden. De stadskwis bestaat uit vragen en opdrachten verdeeld over 11 rubrieken die niet van te voren bekend gemaakt gaan worden. Daarnaast is er nog een geheime opdracht, waarvoor elk team één persoon moet afvaardigen naar een locatie in Gennep. Daar ter plekke wordt kenbaar gemaakt wat deze opdracht inhoudt.

De organisatie is in handen van Stichting Genneps Gewiekste.

2. Teams

 1. Een team bestaat uit minimaal zes personen. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain.
 2. De teamcaptain van het team is woonachtig in Gennep en is minimaal 18 jaar.
 3. De teamcaptain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
 4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
 5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op één adres in Gennep en alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan Gennep Gewiekste deel te nemen. De locatie van waaruit het team de opdrachten uitvoert dient voor de kwisavond kenbaar gemaakt te worden aan de organisatie.

3 Inschrijven voor Genneps Gewiekste

 1. Een team kan zich uitsluitend inchrijven door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen.
 2. Daarna ontvangt de teamcaptain een e-mail met de bankgegevens om het inschrijfgeld van 55 euro per team te voldoen.
 3. Na de betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain een e-mail bevestiging van inschrijving. Dan is het team is gerechtigd tot deelname.
 4. Inschrijven kan tot en met 30 september 2023.
 5. Er is plaats voor maximaal 70 teams. Inschrijving volgt in volgorde van inschrijving en betaling.
 6. Nadat de inschrijving definitief is, is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4 De kwisavond

De kwisavond duurt van 18.00 uur tot 23.30 uur. De precieze tijden en locaties worden in een later stadium via e-mail aan de teamcaptains verstuurd.

 1. Uitreiking kwismap: Tijdens de startceremonie krijgen de teamcaptains korte instructies en worden de rubrieken bekend gemaakt. Ook krijgt de teamcaptain een joker welke hij/zij in kan zetten op één van de rubrieken (2 t/m 11). Door het inzetten van de joker op één van de rubrieken wordt de behaalde puntenscore van deze rubriek verdubbeld. De procedure van de joker wordt in een later stadium bekend gemaakt.
 2. Teams worden geacht zelf de kwismap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en opdrachten, zijn er enkele opdrachten waarvoor men op een afgesproken tijd op een afgesproken plaats moet zijn. In de kwismap is een tijdschema voor deze opdrachten opgenomen. Daarnaast zijn er doe-opdrachten die met meerdere mensen uitgevoerd moeten worden. Voor een aantal opdrachten zal je ook Gennep in moeten om aanwijzingen of antwoorden te zoeken. Houd je hier ten allen tijde aan de geldende (verkeers-)regels en voorschriften, let goed op en doe geen gekke dingen.
 3. Bij enkele vragen/opdrachten wordt verwezen naar de digitale bestanden. Let goed op waar deze te vinden zijn. Bij enkele opdrachten wordt gevraagd om foto-, film- of geluidsopnames op te nemen. Hierbij staan instructies hoe deze bij de organisatie terecht moeten komen.
 4. Alle antwoordbladen moeten weer in de juiste paginavolgorde in de kwismap worden opgenomen en als geheel voor het eind van de kwisavond ingeleverd worden. Losse bladen worden niet meegenomen in de puntentelling.
 5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwismap niet tijdig ophalen of inleveren

5 Puntentoekenning, uitslag en prijzen

 1. De gegeven antwoorden enopdrachten worden door de organisatie in de dagen na de kwisavond op hun juistheid beoordeeld en eventueel punten toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als de kwismap niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
 2. Voor elke vragenrubriek kunnen 1000 punten verdiend worden. 
 3. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 4. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
 5. De eerste prijs zal bestaan uit een felbegeerde Gewiekste Wisseltrofee.
 6. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van Genneps Gewiekste
 7. Ieder team mag voor één rubriek de joker inzetten. Alle behaalde punten van deze rubriek worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de rubriek 1 ’Gewiekste sponsors’ en ook niet bij de geheime opdracht.

6 Privacy-verklaring

Door akkoord te gaan met de voorwaarden bij inschrijving gaat u ook akkoord met deze privacy verklaring.

De persoonsgegevens die u opgeeft bij de inschrijving zullen enkel en alleen gebruikt worden voor correspondentie betreffende Genneps Gewiekste.

U geeft toestemming dat het door uw team aan Genneps Gewiekste verstrekt beeldmateriaal (inclusief foto’s en filmpjes) gebruikt mag worden voor promotie-doeleinden (o.a. op sociale media) en vertoning in openbaar.

7 Tenslotte

Zowel de organisatie als de stichting Genneps Gewiekste kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Gennep Gewiekste.

 1. Deelnemen aan de Stadskwis Genneps Gewiekste is geheel op eigen risico.
 2. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 3. Er zal met geen enkel team een discussie aangegaan worden over de interpretatie van het reglement.

Contact

Vragen of opmerkingen rondom Genneps Gewiekste?

Mail dan naar info@gennepsgewiekste.nl.